kcjf.net
当前位置:首页 >> 咏柳生字表 >>

咏柳生字表

咏柳 贺知章 碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦.不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀.【词语解释】 丝绦:形容一丝丝像丝带般的柳条.绦,用丝编成的绳带.二月:农历二月,正是仲春时节.诗的前三句都是描写柳树的.首句“碧玉妆成一树

咏柳中押韵的是高、绦、刀.押韵,又作压韵,是指在韵文的创作中,在某些句子的最后一个字,都使用韵母相同或相近的字,使朗诵或咏唱时,产生铿锵和谐感.这些使用了同一韵母字的地方,称为韵脚.《咏柳》碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦.不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀.

高 绦 刀yǒng liǔ 《咏 柳》táng hè zhī zhāng 唐 贺 知 章 bì yù zhuāng chéng yí shù gāo wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo 碧 玉 妆 成 一 树 高,万 条 垂 下 绿 丝 绦.bù zhī xì yè shuí cái chū er yuè chūn fēng sì jiǎn dāo 不 知 细 叶 谁 裁 出, 二 月 春 风 似 剪 刀.

yǒng liǔ 《咏 柳》táng hè zhī zhāng 唐 贺 知 章 bì yù zhuāng chéng yí shù gāo ,wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo 碧 玉 妆 成 一 树 高,万 条 垂 下 绿 丝 绦.bù zhī xì yè shuí cái chū,èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo 不 知 细 叶 谁 裁 出, 二 月 春 风 似 剪 刀.

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦.不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀.押韵的字:高、绦、刀韵母:ao

yǒng liǔ 咏柳 hè zhī zhāng 贺知章 bì yù zhuāng chéng yī shù gāo ,wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo .碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦. bú zhī xì yè shuí cái chū ,èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo .不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀.

意思:(简单版)像碧玉一样梳妆成的高高柳树,千条万缕的柳枝都垂下了绿色的丝条.不知道这细细的柳叶是谁裁剪出来的,乍暖还寒的二月春风恰似剪刀.拼音:yǒng liǔ 《咏 柳》táng hè zhī zhāng 唐 贺 知 章 bì yù zhuāng chéng yí shù gāo wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo 碧 玉 妆 成 一 树 高,万 条 垂 下 绿 丝 绦.bù zhī xì yè shuí cái chū er yuè chūn fēng sì jiǎn dāo 不 知 细 叶 谁 裁 出, 二 月 春 风 似 剪 刀.

押韵的字分别是:高、绦、刀韵母:ao望采纳~

咏 yong柳 liu 贺he知zhi章 zhang 碧bi玉yu妆zhuang成cheng一yi树shu高gao, 万wan条tiao垂cui下xia绿lv丝si绦tao. 不bu知zhi细xi叶ye谁shui裁cai出chui, 二er月yue春chun风feng似shi剪jian刀dao.

裁剪.

jmfs.net | so1008.com | mqpf.net | gtbt.net | lzth.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kcjf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com